a links flat

Các sơ đồ sau đây mô tả bốn cấu trúc liên kết trang web khi làm link nội bộ khi làm SEO onpage

A. Cấu trúc liên kết nội bộ phẳng cho các trang web nhỏ.

B. Cấu trúc liên kết kim tự tháp cho một trang web lớn, có nhiều chỉ số phụ.

C. Cấu trúc kim tự tháp cộng với các phễu dẫn đến trang chỉ mục.

D. Cấu trúc liên kết kim tự tháp lớn cho các trang web RẤT lớn.

SEO thích hợp phụ thuộc vào cấu trúc liên kết trên bất kỳ trang web nhất định nào. Liên kết trang nội bộ có thể phân phối PR của trang đến các trang mà bạn muốn có nó. .

1, Cấu trúc liên kết nội bộ phẳng cho các trang web nhỏ.

Ví dụ A – Trang web nhỏ – Cấu trúc liên kết phẳng Chỉ mục Tên miền liên kết trực tiếp đến mọi trang và mọi trang liên kết trực tiếp với Chỉ mục tên miền. Liên kết nội bộ chủ đề có thể được sử dụng cho các chủ đề tương tự, để khách truy cập có thể dễ dàng tìm thấy các trang chủ đề liên quan. Schemas liên kết này trở nên không thực tế khi số lượng trang của trang web vượt quá 100 hoặc lâu hơn. Cấu trúc liên kết này phù hợp với các trang web có từ 200 trang trở xuống.

  Các lỗi xây dựng liên kết nội bộ thường gặp trong SEO (và cách khắc phục)

a links flat

2, Trang web lớn – Cấu trúc kim tự tháp

Ví dụ B – Trang web lớn – Cấu trúc kim tự tháp Chỉ mục miền liên kết đến các chỉ mục phụ được phân phối, đến lượt nó, liên kết đến các tệp chủ đề. Các trang chủ đề cũng liên kết lại với các chỉ mục phụ tương ứng của chúng, nhấn mạnh các Chỉ số chủ đề. Schemas liên kết này mang lại Xếp hạng Trang bổ sung cho Chỉ số Chủ đề. Một lần nữa, liên kết toàn bộ chủ đề có thể được sử dụng cho các chủ đề tương tự. Cấu trúc liên kết này phù hợp với các trang web có từ 200 đến 1.000 trang khi triển khai SEO
b link pyramid

3, Trang web lớn – Cấu trúc kim tự tháp

Ví dụ C – Trang web lớn – Cấu trúc đường hầm Pyramid Plus Một lần nữa, Chỉ mục miền liên kết đến các chỉ mục phụ được phân phối, đến lượt nó, liên kết đến các tệp chủ đề. Các trang “Chủ đề Z” cũng được liên kết trực tiếp từ trang Chỉ mục miền, như một tùy chọn bổ sung. Các trang chủ đề cũng có thể liên kết trở lại các chỉ mục phụ tương ứng của chúng, nhưng điều đó không được hiển thị ở đây. Schemas liên kết này mang lại Xếp hạng trang bổ sung cho trang Chỉ mục tên miền. Một lần nữa, liên kết toàn bộ chủ đề có thể được sử dụng cho các chủ đề liên quan. Cấu trúc liên kết này phù hợp với các trang web có từ 200 đến 1.000 trang.
c link pyramid tunnels
Với cấu trúc này bạn có thể áp dụng những site về chuyển phát nhanh vì nó là từ khóa khó.

4, Trang web RẤT lớn – Cấu trúc kim tự tháp lớn

Ví dụ D – Trang web RẤT lớn – Cấu trúc kim tự tháp lớn Một lần nữa, Chỉ mục miền liên kết đến các chỉ mục phụ được phân phối, đến lượt nó, liên kết với các chỉ mục phụ khác, sau đó đến các tệp chủ đề. Các trang chủ đề cũng có thể liên kết lại với Chỉ mục tên miền (không được hiển thị), cũng như các chỉ mục phụ tương ứng của chúng. Có thể rất khó để có được các trang Cấp 3 được lập chỉ mục bởi các con nhện. Liên kết toàn bộ chủ đề có thể được sử dụng cho các chủ đề liên quan (không hiển thị). Cấu trúc liên kết này phù hợp với các trang web có 10.000 trang trở lên.
d link pyramid
Bản quyền của Litado Smart Search